ila_logo_780x520_white

Oт 26 до 30 август София бе града-домакин на 75-тата по ред биенална конференция на Асоциацията по международно право – International Law Association.

Асоциацията по международно право упражнява дейността си посредством международни комисии, които изследват и анализират различни правни въпроси в областта на международното право. На срещите, които се провеждат на всеки две години, се представят резултатите от изследванията.

Създадена през 1873 г. в Брюксел, сега Асоциацията се помещава в Лондон, но има клонове по цял свят. Конференциите се провеждат именно на точки от планетата, където са клоновете. Предходните срещи са били в Хага и Рио де Жанейро; предстоят срещи в САЩ, ЮАР и Япония. Тази година София е избрана по повод 50-годишния юбилей на българския клон.

Програмата е интензивна като успоредно вървят по няколко дискусионни панела, а разнообразието от теми е огромно. Комисиите работят по всякакви актуални проблеми – от Арабската пролет и ислямското право до космическо право. Съществена част от програмата е посветена на търговското право, разбира се в международен контекст.

Екипът на сдружение „Европейска юридическа палата“ се включи в срещата на работната група по проблемите на арбитража, като на тази конференция специално беше поставен въпроса за т. нар. Inherent Powers of the Arbitral Tribunal или кои са присъщите правомощия на решаващия състав в арбитражното производство.