Тарифа за вътрешни дела

Арбитражният съд събира арбитражна такса по вътрешни дела, която се определя в зависимост от цената на иска по следната таблица:

Цена на иска в лева Арбитражна такса в лева
От До
10 000 лева 1 000 лева
10 001 лева 50 000 лева 1 000 лева + 3,5% за сумата над 10 000 лева
50 001 лева 100 000 лева 2 190 лева + 3% за сумата над 50 000 лева
100 001 лева 500 000 лева 3 940 лева + 2,5% за сумата над 100 000 лева
500 001 лева 1 000 000 лева 9 940 лева + 2% за сумата над 500 000 лева
1 000 001 лева 17 440 лева + 1,5% за сумата над 1 000 000 лева

За изчисление на арбитражната такса въведете цена на иска в лева:

„Такси за издаване на удостоверения и преписи“
1. Удостоверение – 37,00 /тридесет и седем/ лева.
2. Незаверен препис – 2,00 /два/ лева на страница.
3. Заверен препис – 4,00 /четири/ лева на страница.

БАНКОВИ СМЕТКИ на Арбитражен съд при Сдружение „Европейска юридическа палата”

БАНКА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”,
ул. ”Батенберг” № 12, София 1000

Сметка за съдебни такси, удостоверения и разноски по дела в лева:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG35 UNCR 7000 1520 6232 38

Сметка за депозити за вещи лица, съдебни гаранции и обезпечения:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG94 UNCR 7000 1520 6232 43