Тарифа за международни дела

Арбитражният съд събира арбитражна такса по вътрешни дела, която се определя в зависимост от цената на иска по следната таблица:

Цена на иска в евро Арбитражна такса в евро
От До
10 000 евро 1 000 евро
10 001 евро 50 000 евро 1 000 евро + 5,5% за сумата над 10 000 евро
50 001 евро 100 000 евро 3 200 евро + 4% за сумата над 50 000 евро
100 001 евро 200 000 евро 5 200 евро + 2,2% за сумата над 100 000 евро
200 001 евро 500 000 евро 7 400 евро + 1,4% за сумата над 200 000 евро
500 001 евро 1 000 000 евро 11 600 евро + 1,2% за сумата над 500 000 евро
1 000 001 евро 17 600 евро + 1% за сумата над 1 000 000 евро

За изчисление на арбитражната такса въведете цена на иска в евро:

„Такси за издаване на удостоверения и преписи“
1. Удостоверение – 37,00 /тридесет и седем/ лева.
2. Незаверен препис – 2,00 /два/ лева на страница.
3. Заверен препис – 4,00 /четири/ лева на страница.

 

БАНКОВИ СМЕТКИ на Арбитражен съд при Сдружение „Европейска юридическа палата”

БАНКА „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”,
ул. ”Батенберг” № 12, София 1000

Сметка за съдебни такси, удостоверения и разноски по дела в лева:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG35 UNCR 7000 1520 6232 38

Сметка за депозити за вещи лица, съдебни гаранции и обезпечения:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG94 UNCR 7000 1520 6232 43