aia-news

Сдружение Европейска юридическа палата стана асоцииран член на Асоциацията за международен арбитраж – Association for International Arbitration

От създаването си през 2001 г. в Брюксел, Асоциацията работи за обединяване на общността в сферата на алтернативните методи за разрешаване на спорове и разпространяване на тези методи. Асоциацията не се занимава с разрешаване на спорове. Целите и са да осигурява информация по въпроси касаещи арбитража и мидиацията, да подпомага членовете си и да допринася за подобряването на алтернативните методи за разрешаване на спорове, като например да участва в изготвянето на законовата рамка регулираща ги. Асоциацията подкрепя стипендии и насърчава публикации в областта на извънсъдебното разрешаване на спорове.

Сдружение Европейска юридическа палата намери мястото си сред членовете и приятелите на Асоциацията за международен арбитраж. Палатата споделя общи цели не само със самата Асоциация, но и с останалите нейни членове, които формират глобална мрежа от организации посветени на търсенето на алтернативи на държавното правораздаване. Диалогът и сътрудничеството с тях е начин да се повиши осведомеността на обществото като цяло за съществуването на такива алтернативи и да ги направи предпочитани не само на локално ниво, а и за решаването на международни спорове.