Нека поздравим Проф. Иван Русчев за избора му за член-кореспондент на БАН!

 

Иван Русчев

Събранието на академиците избра на 03.11.2021г. нови член-кореспонденти в областите „Хуманитарни науки“, „Обществени науки“ и „Аграрни и лесовъдни науки“.

Изборът на проф. Русчев и на проф. Семов за член-кореспонденти освен важно признание за тях и за цялата правна общност, е и повод да се припомни, те са първите юристи, които стават член-кореспонденти от 13 години насам.

Иван Русчев е роден на 5 септември 1957 г. Професор е по гражданско и семейно право. Научната му кариера започва през 1988 г., когато става асистент, а от 1994 г. е доктор по право.

Доцент е от 2000 г., а професор става 8 години по-късно. Доктор на юридическите науки е от 2016 г.

Проф. д-р Иван Русчев е дългогодишен арбитър в Арбитражния съд при Европейска юридическа палата.

Заслужено признание от академичната общност на БАН.
Поздравяваме Ви!

46424_660_370

Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз

Поканата за участие в научната конференция на тема „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз“ ще откриете тук: Покана

Заявката за участие можете да изтеглите също от тук: Заявка за участие

 

1 2 3 5