46424_660_370

Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз

Поканата за участие в научната конференция на тема „Съвременното място и роля на алтернативните способи за разрешаване на спорове – между традицията и актуалната правна уредба в България и държавите-членки на Европейския съюз“ ще откриете тук: Покана

Заявката за участие можете да изтеглите също от тук: Заявка за участие